Coaching

Terme molt de moda en els darrers anys, es basa a centrar l'atenció en els recursos dels quals disposa la persona per tal d'empoderar-la, d'enfortir-la i així poder-los aprofitar, sovint centrat en un aspecte professional, però també en aspectes més personals.

El coaching busca l’increment en el rendiment professional i vital de la persona i la millora de la qualitat de vida.

A diferència de la psicoteràpia, el coaching no estar centrat tant en els aspectes negatius o que fan patir a la persona, si no en els aspectes que la poden empoderar, dotar-la de més recursos per assolir algun objectiu sigui professional, esportiu o personal.

Pots contactar per a qualsevol consulta