Psicoteràpia


És el procés pel qual es pretén resoldre, curar, mitigar el patiment emocional que motiva la demanda d'ajuda.

Sol iniciar-se quan hi ha aquesta demanda d’ajuda que sorgeix d’un patiment emocional. Aquest patiment pot fer-se evident a partir d’un fet vital puntual, una defunció, un trencament d’una relació de parella, qualsevol pèrdua o fet que aparentment pugui semblar més trivial o irrellevant, o la dificultat per fer un trencament o un tancament.

Sovint, el pacient no entén amb la raó tot el que estar vivint i sentint. En el procés de psicoteràpia, pacient i terapeuta ens trobem per treballar el benestar del pacient, en la investigació i consecució d'un objectiu comú, el seu benestar a partir d'entendre les seves pròpies emocions, el que estar vivint, el seu ser i quin sentit té per la persona el moment vital en el qual es troba i el que i qui l'envolta.


  Aquestes demandes solen mostrar-se en forma de:

 • Trastorns en l'alimentació
  • Ansietat
   • Angoixa
   • Agorafòbia
   • Claustrofòbia
   • Dificultats en les relacions socials
   • Ansietat generalitzada
  • Obsessions
  • Estrès
  • Trastorns del son
  • Depressió i trastorns de l’estat d’ànim
  • Adicions
  • Dols
  • Inseguretat


Pots contactar per a qualsevol consulta