Albert Grèbol Psicòleg Psicoterapeuta

Aquest servei està destinat a psicòlegs juniors que volen aprendre a través de la supervisió d'un psicòleg sènior amb experiència.

El procés de formació d'un psicoterapeuta requereix una formació constant tant teòrica com pràctica. El procés de supervisió de material clínic permet aprendre i corregir possibles errors en el procés terapèutic dels psicòlegs juniors.

En les sessions de supervisió, el psicòleg junior presenta material clínic per tal que conjuntament i en base sobretot de la meva experiència, es pugui veure un altre enfocament i un punt de vista diferent, i així desencallar i desbloquejar el procés terapèutic pel qual el psicòleg junior consulta.

Tant en la formació com en la pràctica clínica, el procés de supervisió permet obtenir una visió sobre els processos que succeeixen en la teràpia. Sovint aquests processos són com punts foscos i que es necessari l'assessorament d'un professional extern al vincle terapèutic, amb experiència i expertesa, per tal de poder prendre'n consciència i abordar-los adequadament entre psicòleg supervisat i pacient.

Donat el meu ampli coneixement del món de la empresa, també superviso a directius en el desenvolupament de les seves tasques, tan a nivell individual com a nivell de grups de treball, així com supervisió d'equips en institucions i escoles.